יום ג', כב’ בסיון תשע”ט.
למידה מרחוק לשעת חרום
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מספר עקרונות להתמודדות עם המצב הבטחוני
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
תלמידי כיתה ב' למדו לכתוב ידיעה עיתונאית במסגרת שיעורי עיתון
קרא עוד...
ביום ראשון ט"ו בטבת 27/12/15 בשעה 17:00
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מה חדש?
לוח החודש
הודעות
בית ספר שר
חברת הילדים
פינת היועצת
הנהגת הורים
פרשת השבוע
מתנהגים בסובלנות- נאבקים בגזענות
ארכיון
למידה בשעת חירום